Denna webbplats är inte aktiv.

om tänka på
kontakta oss

Välkommen till hemsidan tänkapå.fi!

På den här hemsidan presenterar vi olika aktuella teman, dels för att släcka er informationstörst och dels för att skapa en debatt.

I vårt informations- och teknologisamhälle introduceras hela tiden nya saker. En mängd olika lösningar på problem vi inte ännu känner till. Nu och då är det svårt att hinna med. Det löper även risk att vi förbiser problem och risker med nya lösningar eller att vi glömmer bort gamla goda metoder.

Tanken med hemsidan är att lyfta upp vissa utvalda teman genom att presentera tankar och åsikter av olika sakkännare. Första temat var sociala medier, det andra begreppet amatör. Nya teman presenteras an efter i menyn till vänster.
 

Sjätte temat är:

Sysselsättning

Finlands Svenska Ungdomsförbund vill inspirera föreningar att sysselsätta arbetslösa till den egna verksamheten. Vidare vill vi uppmärksamma betydelsen av sysselsättning. Meningsfull sysselsättning är nämligen viktigt både för den enskilde och för samhället. FSU har därför lanserat det sjätte temat på tänkapå.fi som går går under namnet ”sysselsättning”.

Arbetslösheten i EU bland ungdomar mellan 15 och 24 år har ökat med 50 procent sedan den ekonomiska krisen började, från i genomsnitt 15 procent i februari 2008 till 22,5 procent i juli 2012. De senaste siffrorna från EU:s statistikbyrå Eurostat visar att Grekland och Spanien har den högsta ungdomsarbetslösheten med 53,8 respektive 52,9 procent. Över 30 procent av de unga arbetslösa i EU har gått utan jobb i mer än ett år.

Men det finns trots allt hopp. Nästan alla medlemsländer håller på att genomföra EU:s ungdomsstrategi, som ska skapa fler och bättre möjligheter för unga och främja aktivt medborgarskap, social inkludering och solidaritet. Ett särskillt intressant verktyg är Ungdomsgarantin, som träder i kraft från och med 2013 i Finland.

Det finns många åsikter i ämnet och FSU har försökt att presentera ett axplock av dessa på vår hemsida tänkapå.fi.  Vi hoppas att  texterna inspirerar dig!

Under rubriken "sysselsättning" i menyn till vänster hittar du alltså en del tankar kring ämnet. Initiativet till hemsidan kommer från Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU). Målsättningen är att kunna presentera ca 3 olika teman varje år. Hemsidan lanserades 2010.

FSU hoppas att Ni har nytta av vår hemsida tänkapå.fi. Om Ni har förslag på kommande teman till hemsidan, ber vi Er skicka förslaget till oss genom rutan ni hittar på höger sida. Vi ses och syns i webben!