Denna webbplats är inte aktiv.

om tänka på
kontakta oss

Sysselsättning

ANM:s prognos: Sysselsättningsläget ganska bra i år, försvagas något nästa år

Arbetslösheten kommer att vara cirka 8,1 procent år 2013. Den ökar en aning från 2012, då arbetslösheten är cirka 7,8 procent. Denna bedömning finns i arbets- och näringsministeriets kortsiktiga arbetsmarknadsprognos som publicerades den 23 oktober 2012.Läs mera »
Tomas
Publicerad 18.12.2012 kl. 09:43

Sysselsättande frivilligverksamhet

Finlands Svenska Ungdosmförbund FSU startade i juni 2010, i samarbete med Nylands Svenska Ungdomsförbund, ett projekt vid namnet Sysselsättande frivilligverksamhet. Verksamhetsområdet är tredje sektorn inom Nyland. Målsättningen är att man via projektet skall skapa en verksamhetsmodell som efteråt kan implementeras av vem som helst och var som helst i Finland. Projektet finansieras av Närings-, trafik-, och miljöcentralen i Nyland.Läs mera »
Tomas
Publicerad 17.12.2012 kl. 11:38

Ungdomsgarantin träder i kraft år 2013

Arbetslösa under 25 ska garanteras ett erbjudande om jobb, praktik, lärlingsplats eller utbildning.Läs mera »
Tomas
Publicerad 17.12.2012 kl. 11:32

Ungdomsverkstäder och Sveps

I dagsläget har Nationella verkstadsföreningen www.tpy.fi 210 medlemsorganisationer av vilka c. 54 % är kommunala, verksamhet finns i 268 kommuner/ vilket betyder att verkstadsverksamhet finns i 80 % av kommunerna i landet. Som mål i regeringsprogrammet är att verkstadsverksamheten, tillsammans med det uppsökande ungdomsarbete i framtiden är riksomfattande. Regeringens spetsprojekt ungdomsgarantin lyfter fram vikten av verkstadsarbete.Läs mera »
Peter
Publicerad 17.12.2012 kl. 11:27

Meningsfull sysselsättning

Enligt flera rapporter påverkar arbetslöshet de unga arbetslösa värst. Det är därför oroväckande att läsa nyheter där det framkommer att ungdomsarbetslösheten stiger. Trots riktade insatser i form av lönestöd har man inte kunnat påverka situationen. Men utvecklingen måste förhindras. Fast det i första hand handlar om ungdomarna och deras välmående, utgör ungdomsarbetslösheten även ett slöseri av resurser för samhället.Läs mera »
Tomas
Publicerad 17.12.2012 kl. 11:23

Har du någon gång finansieringspusslat?

När man skall göra upp en budget för en förening, ett projekt eller en verksamhetsform kan man tänka det hela som att man pusslar ihop kostnaderna. Först gör man upp en lista på kostnadsutläggen för att få klarhet i hur stor summa det är som skall pusslas ihop. Sedan är det dags att fundera hur och varifrån man skall finna de medel som behövs. Om man är intresserad av att ansöka om bidrag så kan det vara bra att gå in på http://fyrk.luckan.fi/fyrk/ för att se vilka fonder och stiftelser det finns, vad man kan söka för och när de har ansökningstid.Läs mera »
Marica
Publicerad 17.12.2012 kl. 11:21

Tolv steg till att sysselsätta en arbetslös

Tolv punkter om hur föreningen bör gå tillväga vid sysselsättandet av en arbetslösLäs mera »
Marica
Publicerad 17.12.2012 kl. 11:16